Ana Sayfa - Hakkımızda - Çalışma Alanları - Bilgi ve Makaleler - BoluBize Ulaşın


   HUKUK BÜROMUZ;

   1991 yılından beri;

 • Kurumsal veya bireysel, yaşama ait tüm sorunların çözümünde hukukun her koşul ve zamanda en temel öğe olduğuna,

 • Hukuk güvenliğinin, yalnızca bilgi ve hukuk kurallarının farklı açılımlarla yorumlanması ile sağlanabileceğine,

 • Hukukta hiyerarşik bir yapılanma olmadığına,

 • Ticari ve özel hayata ilgili bilgilerin özen ve mahrumiyet arz ettiğine,

 • Uyuşmazlıkların çözümünde alışılagelmiş, kalıplara sıkışmış çözümlerin yerini, sonucun pratik ve dolayısıyla hızlı olarak alınması sağlayacak farklı bakış açılarına ve çözüm alternatiflerine terk etmesi gerektiğine,

 • Sorunların oluşmadan önce, çok daha ucuz ve pratik koruyucu hukuk yöntemi ile engellenebileceğine,

 • Bir çok hukuksal sorunun hukuk danışmanlığı ile önlenebileceğine,

 • Bir hukukçunun arabuluculuğu ile sorunların yargılama yapılmadan çözümlenebileceğine,

 • Tüm meslektaşlarının gerekli ve yeterli hukuk donanımına sahip olduğuna,
  inanmakta ve bu inancının gereğini yerine getirmektedir.

   AVUKATLIK NEDİR ?

   Biz avukatlar bu sorunun yanıtını yıllardır anlatmaya çabaladık ise de, toplumda, belki ekonomik zorluklar, belki kemikleşmiş savunman anlayışı ve dar bakış açısı nedeniyle avukatlığın yalnızca dava avukatlığı ile sınırlı olduğu gibi haksız ve yanlış bir algılama oluşmuş durumdadır.

   Ancak dava, hukuksal sorunun çözümündeki en son ve en zor süreç olduğu gibi, dava avukatlığı da hukuksal sorunun çözümündeki en son yöntemdir. Çünkü bunun öncesindeki alternatif çözüm ve önlemler, sorunların oluşmasını engelleyebileceği gibi, oluşabilecek sorunların çok daha kısa ve daha az masrafla çözümlenmesine neden olacaktır.

   Avukat yalnızca duruşmalarda bireyi temsil ve savunma görevini üstlenmez. Bunun dışındaki danışmanlık, hakemlik ve arabuluculuk gibi alanlarda faaliyet gösterir.
 

Lösemili Çocuklar Vakfı

Tasarım: EvrenKENT


Adres: İzzet Baysal cad. No:17/3 BOLU
Tel: (0374) 215 37 58  Faks: (0374) 218 06 88

Ana Sayfa - Hakkımızda - Çalışma Alanları - Bilgi ve Makaleler - BoluBize Ulaşın

© 2008-2012 Tüm Hakları Saklıdır.   Av. Tuncay Alnıak - Av. Hülya Alnıak.   www.tuncayalniak.av.tr   Mail Servisi